MED008C72B33923432894DC85DE2FF71A94

Södra Hovallsvägen 291

Bjärehalvön

MED008C72B33923432894DC85DE2FF71A94 MED9950654601054693BBD8E291486D99FB MED2B7C766BEFA94289A29E3FA21CF5530C MED5F2A4A9C316C4422890C9970F1CC5C57 MED68D595BCC2504CCC9C369A4BEF6B1B55 MEDB571E70FB6CF40C8A486DEB8861D0453 MED26815CA4E6F34566870883FD7D00F760 MED684050710B3A44EEAEFCAE15D4544993 MEDB064D87887644EFCB95DE7BBCC531B7F MED87793BC1CD1D4AADB58BEAB2B06982E7 MED130A771B1CC04A01892E90CB882455B1 MEDEE0E3DDCA6D941D09981FFB9A364EF37 MEDA1B5FD28EF1E4464983372ABA56A890B MEDDFB102BA93E24F10862A0BD6FAA52117 MED0F99D00515E946FCA940E7B3934AED74 MED5B0B59BEBD564AF5901EABA97417DE4D MEDE868738279BF488CACD734FA862C916D MED903EF014BD93453897D5E831F6090FA6 MED35FDCB3C97914563AE25DFDA85629102 MEDBFC1CE99ECDB41B78D6F9B31FD9AB14A MED72524156C33B47C789D1E861680A5E9C MEDE5ECA4FB77914FE684F47EB86701E05D MEDC8E1B0793A554B61A9D687B2305D45DC MED44AA2989890E4C8DA2FD7EA9B0187CD7 MEDFCA6CABEF4C24D5AB9D6F1223D9497E4 MED1A4D29CE1E6F4923A48868276529CEF0 MED6A84EBC0B1D84A84B6CE39A16D43B5EA MEDEF5ACDC82014406BBBB7269CDE8E7E81 MEDFFCB74C4E1D84DC9A23A5E5FA32CD3A9 MED8BB170C75BC5474BB1B6BE05A7FC482E MED2991812E802342C6A52C5DC9291F2C81 MED8B528DA444274C07AEF1C0A8A7A7CD7F MEDC15B6C31C9A341A8AF84F732ABB4B8E1 MED2F83ED41F5164FD4BE79867E674678D5 MED90DAB592E6EC452A8098D31FE3C9A039 MEDB6AE8968448240AF97CCCD08433881B1 MED4650B61EE28B4AEE9D1064064C465AA2 MED903083B66EFA441786675E315E62C7CD MED9654FFB614B4468086D8521A2AF93106 MED462E73ADF51446A29E798D61AB5318ED

Frances Strand

Reg. Fastighetsmäklare

“Mitt mål är att du som säljare ska bli mer än nöjd. För att nå dit anser jag att det förutom kunskap och stort engagemang krävs att man som mäklare har fingertoppskänsla."

Som mäklare får man ett stort förtroende som är förenat med ansvar som ska förvaltas och uppfylla olika förväntningar. Att möta upp olika människor i olika situationer där livet ofta är på väg in i en ny fas, är få förunnat och det roligaste jag vet. Vid en bostadsförsäljning finns det alltid många frågetecken och jag finns alltid tillgänglig för att kunna hjälpa till att räta ut dessa!

frances.jpg