MED545F8F37B76649A1BA76A250315C591F

Sjöbackavägen 70

Hillarp/Ängelholm

MED545F8F37B76649A1BA76A250315C591F MED2F2D5B215999473C95EFB43A397ACC8C MED5F165BDE23314CEF8A956428038D589A MED31BE2060C04E41B79F09095120F90D89 MED003A975B64C147E79AC935A2BEBAD229 MEDC741021547104AABA6860E010D0F4908 MED67BC160F38DC4EFCAFF536A747607385 MED3BD2572E4B754BFE8C9506D3881BFCCD MEDAC3AF6B79D7C4C4EB384C1D5F4E1FAB2 MED6196633207B8429F978CF0FD4470752B MED552596B195EC48D3A88738DBA8412D9E MED78D0EFF734CC41B2B429B7022E2FC80F MED8FE35B9158554ABABA43EDF0B12EEF85 MED428F5508597547408182CBA6EAE6E819 MED70720EDD55534C5B8AFE97EE1A3362E4 MED3F51BC95A1F54A7491B79BCA1E5D75E5 MED4DFDAF546D2948598DC59D21156179D6 MED490C441BBB5940D2B976B8D7EABB845C MED45405B4FCB92495DB926CEEE304F4F57 MEDD8564ABD616946ACB4A667DDEB266295 MED03496C26440C419798844AB50BB0B96D MED7483CF7907B441EFA21272EB18AAAC37 MEDF774BA023A234EA8AF3591190D47ED95 MED6E2BC638AB4B4879B0E9F1CC3A0C8DBF MED2B91BFA8E845477D8BCB703CA8C26C90 MED62DE834A035D4BE5A8ECB1B62317F92C MED7620A8A74C0E47BC91BBA5A0DE58CACC MED8E1DAE646543404F9EFE4851AD157C82 MED7DF416E5DCE8453C954E8459A3F07841 MED557A7480FA5440B18E8A7B03E012953B MEDEB45584251844B8EA3A9CA49203FB164 MEDACF51752B2EF496990D9FAED42AC6D7A MED8BA5DE6994EB4184B8100B688AA53D1F MED4554E20B4E5D41808768623E0DB8AA20 MEDC9813F4ED27549EC8343E7BFD40AA1B3 MEDDE9FC89CFBE446E09F3B17B828E7FDBE MED7651A564B93A4DC9889F0417016F7396 MEDBC3F4723ED5648C692B952DC500CB650 MEDD0F06F575C47432696A09B8630453998 MEDD7A7268743D14C3C9CA258633F12D2C3 MEDA277DC25436B41188EA9E42AE90A369F MED21ADBB70C2C747C6B3C86AE080440D22 MED73563F2022AD4F63AFE7D2D701C30865 Entréplan Övre  plan Källarplan Garage bottenplan Garage övre plan Stall Fastighetskarta

Miguel Ehrenfeldt

Reg. Fastighetsmäklare

Hos oss får man inte en mäklare – man får ett team. Vi förlitar oss på laget och ser till att gemensamt stärka varandra och våra projekt. Vårt mål med varje affär är att bevara känslan av hemmet under resan och se till att alla intressenter kan visualisera hur ett liv i bostaden hade kunnat se ut.

Med stark erfarenhet och nära kontakt kan ni försäkra er om att få det absolut bästa från oss på Nadjafi & Kristensen Fastighetsförmedling.

Nadjafi_fotografering_170420_01 Miguel.jpg