MED582F8FCDDB2B49578325241AEB5858C5

Klövervägen 40

Grevie

MED582F8FCDDB2B49578325241AEB5858C5 MEDCF710BC053294C9AB280B4CD92082C8B MEDD8FC2198634043CD8D32F8335F9C6EF6 MEDB85CFBAFACE0438E9EB8D8A8659AD3DC MEDA7535C071F40447B8E83EF33BC88D9C9 MED51D237CE086145A58079E564CD6FBB4F MED5A10E80BF38B4417ABB2216592082318 MED522828DFCBB943C2B8FB6156928F1DEC Greviebackar Segelstorp Segelstorpstand Fastighetskarta Reklambild Anna - kopia Reklambild NK Fast

Anna Olsson

Reg. Fastighetsmäklare

"Att sälja en bostad är att sälja en känsla. Jag brinner för kundrelationen, att möta nya människor, lyssna, ta in och reflektera över hur de vill gå till väga, vad de önskar och hur de fungerar, triggar mig."

Att få möjligheten att hjälpa människor med deras viktigaste affärer, utveckla mitt nätverk och se ringarna på vattnet växa, är väldigt kul och hedersamt.

anna.jpg