MEDE254839C8AC4499C8CE3B79B6C9F9246

Erikstorpsvägen 26

Båstad

MEDE254839C8AC4499C8CE3B79B6C9F9246 MEDEDD8D1C3DEDC4F34974A2CF4B86E4B30 MED454D96F8D4DB4C86AB026B50AFB71616 MED4E4F399AEE054693BF4D3B1165C4C24F MED834E012444C44ACE9F5037E66FE67487 MEDE3E563C910304BA4932F0B7D310FC48E MED74D0B380BA104088AB03535A018EE097 MED7C1674562060469C82EE768315D4050F MED9D4890FB6126488CAFEAE04CF2FF7584 MED5F9F3D789AB04C1E96D5B4F37ABA0E85 MEDF4F0B6A9C907456CB6BD9F5A8D7521C1 MEDFAEC37914E5449B3B5CD976F1453EB99 MEDA010BAC25C934B8BA67B9FED19B19409 MED590428DC10BF4288B8A1CC00BD0A6DBF MED94F07F5875154BFB8236D49853C8806E MED79FA5FDB0FF74BD7893050EBA7A5678F MED6DF1D5125413450BBC56CD1150D05E5B MED1553CC9C3ACE4BE6BA2097E7614B841D MEDC8C02F489D2A4E6DAFFA4B70F360D576 MEDDA3528D0C23048E48E1FE909D90D3905 MED13DEFEB807F84E31A5958DF547E57384 MEDEA9BEC16FAA94D7CB3190A2E6B98C236 MED45D37668BAC14458AC2D89E3837E1DAD MED270E818280784B30BFCB8E3B3C2AC59C MED026801437E774D37BB67F4C1CBC8C4CE MED495AA61F3822494CB59FDC83921D52F1 MED9B0E47B9B9B74BB691F38D069E8088E1 MEDF37AFEE327904250B2606792AB1E2B25 MEDEE2EA1722D5243D1BD27A3853855999E MEDE6925B9212B3419F8E847E1FA985BF64 MED8F63A8EDB0324FD499607848D7541995 MED3A9ABDD9D7474F9DBE1A0903551758AB MEDF3284D2F15BE4BCB82BE3D94E867EAF7 MEDE604DE15A90248258B048B861B751AC2 MED397CFE85B1554A8A8199EDD35B87F90D MED23EF1E853B164B53A2DF113AAE29A97E MED8A2CC964A75F41ECAC607995EDA9FE39 MED58603708BFBC4280ACC2916AD2A8CDAA MED72EB3A5C2F1D48D7A11FF0667581F479 MEDA6BBE6F6F23C400E9DECAAA27F3EA8DB MED129497A9BA0445B787E3594613526BD4 MED27D65A2879FC46CFBC844D4DB61E12D6 MED1FF70D2E8FEC4E9FA704C895929FACAC  Entré Souterräng MED8FEB7E6060A448FAB2BABC9A7D66C874 MEDB0B3DD59E6364E898DA9678D2C28FBE1 MED487C0C1FB6A04EDDB2A63BADF6FFA6C6 MED515DD0E339E9484C8DA048F5BE75EDC0 MED7C5DF390FA2A4048BCD38F8F7F5FB2C1

Djavad Kristensen

Grundare | Reg. Fastighetsmäklare

”Att göra affärer är det roligaste jag vet. Att träffa människor, insupa deras livshistoria och hjälpa dem lägga pusslet rätt för att i slutändan knyta ihop en affär där alla parter är nöjda är det bästa jag vet. ”

Djavad är uppvuxen i Båstad och har förutom detaljkännedom både kärlek och känsla för området. Han håller ibland till på Mallorca där han hanterar de utländska objekten, men när hemlängtan kallar återvänder Djavad med hjärtat före, hem till Bjärehalvön, som med sitt böljande landskap, internationellt avslappnade atmosfär och underbara känsla aldrig slutar att leverera.

djavad.jpg