MED7829B868303042E2BC1F4A342D749612

Ängalagsvägen 452

Bjärehalvön

MED7829B868303042E2BC1F4A342D749612 MED8338DF66C42D4AEA8C8DFDF95F9B7032 MED93EAEA00FCF643A9BA57DFF3CCC50D7F MED02B141A43709490C8F142A79BDF3E9BE MEDF88B0FD3B6AA4019B4CC1C9AD394D515 MEDAF0803BC554044F2B51B9727D03ECF73 MED04C8765EAEE8452A9B8990D77F225CE4 MED4BBF1739142C4255BC33B86E55068DCA MEDAA16B0215A0244588386A7A4B173B6F6 MEDF5995435C65246BAA9D481F87A3A9E24 MEDD81F5BC3A7674D319F9A263DAFF2ED6A MED1562437D05B345C0B291A6A63F865F23 MED0FE9733894714956ADEA9A592C428381 MED9812C5D5A65F42A9A5B668BEFF7DD3E2 MED77DEE423A9A14E3286037A551AC688AA MED73D40B9201F54C938189EBBD36B856C5 MED518E05D69C5A4D17AE445FF0E8198D3E MED9EE93B591464496494D0FB3F998EF9CA MEDCD961D5184CF4D0DBC230380792CCBAC MED22FD9008EB3148919F8683B8B1936BC4 MEDD952929231854B6CA618CCB005D200D0 MED9223E9DF577D4323BD19B53959D0E9BE MED24DE5728D1104DC290BBADF7A6203F0B MED09E24568347C473AA433BEF1E839710B MEDE268F501272642BF93D51F989E6A58E5 MEDF782C099131B4725BB5AD16ABC1B1846 MED440C4F46B92A410DB365EE4799033A44 MEDDAA45EBD4AC54F9D988E1B9EDC9ACE8D MED91CC8AA133BB47DBA048B5A146DB402E MED949E18638C1E462CB734B0D8B85BE923 MED67842DBF63214CB790B6E61AF1322A8A MEDECF1AB4DA05D4EBEB14F7CCE0B1375FD MED87C1E605162744198F1282AC68A40816 MEDE193DA79DD874EBAAC4854574CFAE5DB MED3C5A324779C142A992A49D5828A9DBF2 MED39E66A22ACA1406E808A4AAFC374DFDE MEDD0B050C343DE400EA8805364A05367F3 MEDD4D0505C881A484597AD7046BB1AE2A5 Fastighetskarta MEDE06852B08B2049EDA2521A54443B22BB MED305F872B75D2409A811BFCC84BFEB94E

Anna Olsson

Reg. Fastighetsmäklare

"Att sälja en bostad är att sälja en känsla. Jag brinner för kundrelationen, att möta nya människor, lyssna, ta in och reflektera över hur de vill gå till väga, vad de önskar och hur de fungerar, triggar mig."

Att få möjligheten att hjälpa människor med deras viktigaste affärer, utveckla mitt nätverk och se ringarna på vattnet växa, är väldigt kul och hedersamt.

anna.jpg